Czy adwokatowi przysługuje zwrot wynagrodzenia, gdy ponownie walczy ze Skarbem Państwa

Adwokat czy radca prawny wnoszący odwołanie w sprawie wynagrodzenia za zastępstwo na zasadzie prawa pomocy działa w imieniu własnym, a nie w imieniu skarżącego. Czynność ta nie jest wykonana w ramach pełnomocnictwa i nie należy się za nią wynagrodzenie – stwierdził WSA w Gorzowie Wielkopolskim.
Strona 1 z 11