Tag » Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent podpisał nowelizację przepisów ws. TK

Ogłoszenie trzech niepublikowanych „rozstrzygnięć” Trybunał Konstytucyjny w ciągu siedmiu dni odkąd wejścia w egzystencja przepisów przewiduje nowelizację przepisów dot. Trybunału Konstytucyjnego, którą podpisał głowa państwa…

Jędrzejewska: Co zwrócone, nie jest zarobione

Można się było tego spodziewać. Choć odkąd wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) miną niedługo cztery lata,
nietrudno było przewidzieć, że jego skutki będą się ciągnąć latami. A
nawet przybierać…

Wildstein: Nie pojechaliśmy do Izraela negocjować ustawy o IPN

W rozmowach ze stroną izraelską odkąd razu powiedzieliśmy, że nie
przyjechaliśmy negocjować ustawy o IPN; ona jest już zatwierdzona,
przyjęta, a aktualnie jest w rękach Trybunału Konstytucyjnego – podkreślił
Bronisław Wildstein z…

Potrzebny nowy model kontroli konstytucyjności

Postulat utworzenia w przyszłości w Sądzie Najwyższym nowej izby i przeniesienia na nią kompetencji Trybunału Konstytucyjnego wydaje się wart rozważenia.

W TK pytanie ws. łączenia kar pozbawienia i ograniczenia wolności

Konieczność orzeczenia wobec skazanego wyłącznie kary pozbawienia wolności, gdy łączone są – wymierzone mu wcześniej – kary więzienia z karami ograniczenia wolności, może być niekonstytucyjna – ocenił gorzowski sąd w pytaniu do…

Prezydent odesłał 30-krotność do TK. Salomonowe wyjście zadowala wszystkich

głowa państwa wybrał najmniej kosztowne politycznie rozwiązanie, wysyłając ustawę do Trybunału Konstytucyjnego

Sprzeciw Forum Współpracy Sędziów. W tle odwołania prezesów i wiceprezesów SP

Forum Współpracy Sędziów „stanowczo potępia fundamentalne uchybienia proceduralne” dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Forum wyraziło też sprzeciw wobec decyzji Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu prezesów i wiceprezesów sądów…

Prezydent wysyła zniesienie trzydziestokrotności do TK. Wątpliwości dotyczą procesu legislacyjnego

głowa państwa Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego postulat o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczącej zniesienia górnego limitu składek na Zakład Ubezpieczeń…

Opóźnione rozliczenie komunistycznych przestępców

Prokurator generalny zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego prawo
uniemożliwiające pociągnięcie do odpowiedzialności funkcjonariuszy służb
Polska Rzeczpospolita Ludowa za przestępstwa zagrożone karą do pięciu lat więzienia.

Ziobro kieruje sprawę druku plakatów LGBT do Trybunału Konstytucyjnego. „Zmierzamy w kierunku putinowskiej Rosji”

„W ocenie prokuratora generalnego, art. 138. kodeksu wykroczeń, który
przewiduje karę za odmowę świadczenia usług, łamie konstytucyjną zasadę
proporcjonalności. Nadto w ocenie prokuratora generalnego przepis
rozumiany w ten sposób,…

Strona 1 z 6812345...Ostatnia »